SsangYong

Chairman W
Rexton W
Korando C
Korando Sports
Korando Turismo
Đại lý ô tô SSANGYONG
Về SsangYong KORANDO

Korando C

Thông số kỹ thuật KORANDO C

HOME > Korando C > Đặc điểm kỹ thuật

KORANDO C Xe đa dụng cao cấp Korando C. Đặc điểm kỹ thuật. Một thế hệ xe SUV mới mở ra chân trời mới cho bạn.

KORANDO C

Kích thước KORANDO C

Thông số kỹ thuật KORANDO C